1975 – 1971

Niels Strøbek Niels Strobek

TOYS. 1971. Painting in two parts. No.1. Oil and tempera on board. Each part 55 x 100 cm. Skive Art Museum.

Legetøj. 1971. Maleri i to dele. Nr.1. Olie og tempera på plade. Hver del 55 x 100 cm. Skive Kunstmuseum

Niels Strøbek Niels Strobek

TOYS. 1971. Painting in two parts. No.2. Oil and tempera on board. Each part 55 x 100 cm. Skive Art Museum.

Legetøj. 1971. Maleri i to dele. Nr.2. Olie og tempera på plade. Hver del 55 x 100 cm. Skive Kunstmuseum.

Niels Strøbek Niels Strobek

MARGRETHE II. 1975. Oil and tempera on board. 158 x 110 cm. Danske Bank.

Margrethe II. 1975. Olie og tempera på plade. 158 x 110 cm. Danske Bank.

Niels Strøbek Niels Strobek

FROM HANSEN FAMILY. 1973 - 1975. Oil and tempera on board. 114 x 130 cm. Private Collection.

Familien From Hansen. 1973 - 1975. Olie og tempera på plade. 114 x 130 cm. Privateje.

Niels Strøbek Niels Strobek

Mayor BØRGE SCHMIDT. 1972-73. Oil and tempera on board. 103 x 80 cm. Copenhagen City Hall.

Borgmester Børge Schmidt. 1972-73. Olie og tempera på plade. 103 x 80 cm. Københavns Rådhus.

Niels Strøbek Niels Strobek

LETTERS. 1973. Oil and tempera on board. 35 x 56 cm. KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg.

Breve. 1973. Olie og tempera på plade. 35 x 56 cm. KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg.

Niels Strøbek Niels Strobek

SEWING BOX. 1973. Oil and tempera on board. 45 x 54 cm. Private Collection.

Syæske. 1973. Olie og tempera på plade. 45 x 54 cm. Privateje.

Niels Strøbek Niels Strobek

LEMON. 1972. Oil and tempera on board. 50 x 36 cm. ARoS Aarhus Museum of Modern Art.

Citron. 1972. Olie og tempera på plade. 50 x 36 cm. ARoS Aarhus Kunstmuseum.

Niels Strøbek Niels Strobek

MRS. S. WITH DAUGHTERS. 1972. Oil and tempera on board. 92 x 83 cm. Private Collection.

Fru S. med døtre. 1972. Olie og tempera på plade. 92 x 83 cm. Privateje.

Niels Strøbek Niels Strobek

FRUIT DISH. 1972. Oil and tempera on board. 52 x 65 cm. Private Collection.

Frugtfad. 1972. Olie og tempera på plade. 52 x 65 cm. Privateje.

Niels Strøbek Niels Strobek

RED TABLE. 1972. Oil and tempera on board. 40 x 32 cm. Private Collection.

Rødt bord. 1972. Olie og tempera på plade. 40 x 32 cm. Privateje.

Niels Strøbek Niels Strobek

TEDDY BEAR PORTRAIT. 1971. Oil and tempera on board. 24,6 x 17,4 cm. Private Collection.

Bamseportræt. 1971. Olie og tempera på plade. 24,6 x 17,4 cm. Privateje.

Niels Strøbek Niels Strobek

Professor, Consultant, DMSc, VILLARS LUNN. 1971. Oil and tempera on board. 80 x 103 cm. Department of Psychiatry, Rigshospitalet. Copenhagen.

Professor, overlæge, dr. med. Villars Lunn. 1971. Olie og tempera på plade. 80 x 103 cm. Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet.

TOYS. 1971. Painting in two parts. No.1. Oil and tempera on board. Each part  55 x 100 cm. Skive Art Museum. thumbnail
TOYS. 1971. Painting in two parts. No.2.  Oil and tempera on board. Each part 55 x 100 cm. Skive Art Museum. thumbnail
MARGRETHE II. 1975. Oil and tempera on board. 158 x 110 cm. Danske Bank. thumbnail
FROM HANSEN FAMILY. 1973 - 1975. Oil and tempera on board. 114 x 130 cm. Private Collection. thumbnail
Mayor BØRGE SCHMIDT. 1972-73. Oil and tempera on board. 103 x 80 cm. Copenhagen City Hall. thumbnail
LETTERS. 1973. Oil and tempera on board. 35 x 56 cm. KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg.  thumbnail
SEWING BOX. 1973. Oil and tempera on board. 45 x 54 cm. Private Collection. thumbnail
LEMON. 1972. Oil and tempera on board. 50 x 36 cm. ARoS Aarhus Museum of Modern Art. thumbnail
MRS. S. WITH DAUGHTERS. 1972. Oil and tempera on board. 92 x 83 cm. Private Collection. thumbnail
FRUIT DISH. 1972. Oil and tempera on board. 52 x 65 cm. Private Collection. thumbnail
RED TABLE. 1972. Oil and tempera on board. 40 x 32 cm. Private Collection.  thumbnail
TEDDY BEAR PORTRAIT. 1971. Oil and tempera on board. 24,6 x 17,4 cm. Private Collection. thumbnail
Professor, Consultant, DMSc, VILLARS LUNN. 1971. Oil and tempera on board. 80 x 103 cm. Department of Psychiatry, Rigshospitalet. Copenhagen. thumbnail